Under Alliansens ledning i Region Skåne har det under 2019 och 2020 skett stora nedskärningar i kollektivtrafiken, vilket drabbar de allra mest socioekonomiskt utsatta. Nedskärningarna har även lett till att fler övergått från kollektivtrafik till andra transportmedel, som exempelvis bilkörning. Detta får stora konsekvenser för miljön och vårt klimatavtryck.

 

Alliansens nedskärningar motiverades med att coronapandemin lett till ett minskat resande med kollektivtrafik. När vi läser detta bör vi minnas att regeringen har avsatt totalt 5 miljarder kronor i statliga bidrag till landets regioner som syftar till att kompensera för de minskade biljettintäkterna under coronapandemin. Region Skåne är den enda storstadsregionen i hela landet som föreslagit nedskärningar i kollektivtrafiken detta år, trots att coronapandemin har drabbat hela Sverige.

 

Nedskärningarna får tydliga konsekvenser då antalet tåg och bussar i trafiken minskar, vilket i sin tur leder till ökad trängsel. Att ta beslut som leder till en ökad trängsel går rakt emot Folkhälsomyndighetens uppmaningar att fortsätta hålla social distans, samtidigt som det leder till att folk avstår från att använda sig av kollektivtrafik för att de är rädda för smittspridning.

 

Behovet av kollektivtrafik är en fråga om människors frihet att röra sig. Nedskärningarna som görs idag är därmed en direkt begränsning i människors frihet.

Kommunal är ett fackförbund som dagligen tar kampen för arbetare och ständigt verkar för bättre arbetsvillkor för bland annat busschaufförer och undersköterskor. SSU Skåne stödjer Kommunals kamp och är du en av kommunals yrkesgrupper bör du gå med kommunal. Facklig organisering är ett stort steg mot en mer jämlik kollektivtrafik.

 

Vi från Socialdemokratiska ungdomsförbundet i Skåne, SSU Skåne vill arbeta för en jämlik kollektivtrafik som ska vara tillgänglig för alla. Vi är en antirasistisk och feministisk organisation som kämpar för jämlikhet. Hjälp oss med vårt jämlikhetsarbete genom att gå med i SSU.

Sex förslag för en jämlik kollektivtrafik

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Stoppa nedskärningarna

Nedskärningarna i Skånetrafiken är en konsekvens av privata företags vinstintressen och de borgerligas prioriteringar. Vi i SSU Skåne prioriterar skånska folkets behov före vinstintresset.

2 .

Stoppa uppsägningarna och hyvlingar

 

Arbetare inom kollektivtrafiken har blivit varslade om uppsägning till följd av Alliansens politik. Många busschaufförer och lokförare tvingas också gå ner i arbetstid. Vi kräver att uppsägningarna och hyvlingarna stoppas med omedelbar verkan.

3.

Bättre arbetsvillkor för arbetare

Många arbetare inom kollektivtrafiken, framförallt busschaufförer, arbetar i en otrygg miljö där de utsätts för hot, våld och kränkningar. Utöver detta har busschaufförer begränsade pauser och saknar tillgång till fräscha toaletter under sina arbetspass. Alla arbetare inom kollektivtrafiken ska ha schysta arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö.

4.

Fler turer för minskad trängsel 

Alliansens nedskärningar i den skånska kollektivtrafiken har lett till mindre turer och större trängsel i bussar och tåg. Vi är mitt i en pandemi där social distansering är av yttersta vikt för att minska smittspridningen. Därför behöver Skåne fler bussar och tåg i trafik för att bromsa ner spridningen av Covid-19.

 

5.

Bygga ut kollektivtrafiken i Östra Skåne och glesbygden 

Under de senaste åren har man skurit ner på kollektivtrafiken i Östra Skåne och glesbygden. Vi vill se en kollektivtrafik för alla skåningar och inte bara storstadsbor. Därför vill vi att Skånetrafiken bygger ut fler hållplatser, bussar och turer i Östra Skåne och glesbygden.

 

6.

Kostnadsfri kollektivtrafik under kvällar, helger och lov för alla högstadie- och gymnasieelever.

Vi kan inte förvänta oss att alla unga har råd med busskort eller har närstående med transportmedel och tid för att kunna skjutsa unga till aktiviteter och mötesplatser. Vi anser därför att det ska vara en självklarhet att alla unga ska ha möjlighet att nyttja kollektivtrafiken under kvällar, helger och lov. Det minskar segregationen mellan rika och fattiga barn, samtidigt som det bidrar till ett roligare och friare fritidsliv för alla unga. Detta stämmer väl överens med vad vi alla vet, att jämlika barn leka bäst.